Historie

Een klein stukje historie.
Vanaf 1968 is er al in het (oude) zwembad De Hoorn zweminstructie gegeven aan lichamelijk gehandicapten. Het openlucht-zwembad De Hoorn was toen het enige zwembad dat Alphen aan den Rijn rijk was. Bij de opening van het overdekte zwembad De Dillen vond een aantal mensen dat dit initiatief gecontinueerd moest worden en een officiële status moest krijgen. Dit groepje mensen bestond o.a. uit: een arts, een fysiotherapeut, een financieel deskundige uit het bankwezen en de bedrijfsleider van de toenmalige Sportstichting.

Start!
In 1971 kon men georganiseerd met de lessen beginnen, ondersteund door de toenmalige Sportstichting die mankracht leverde in de vorm van vrijwilligers voor het geven van zwemonderricht. Na wat aanloopproblemen en een hele berg werk werd al gauw bewezen dat de doelgroep groot was evenals de behoefte.

Oprichting
Op 25 mei 1979 werd de stichting RESA, bij notaris Van der Veen Meerstadt, statutair opgericht.
Omstreeks dezelfde tijd werd ook een sportafdeling bij de RESA gestart die kon steunen op de aanwezige kwaliteit van de Sportstichting, een arts en een aantal “droge” vrijwilligers. Deze verdeling is nog steeds van kracht. Een “natte” en een “droge” groep, beide groepen zelfstandig opererend.

Als u meer wilt lezen over Stichting RESA, leest u dan dit document.