RESA STELT SPORTACTIVITEITEN UIT

Alphen aan den Rijn, 15 januari 2021

Op woensdag 13 januari heeft het Resa bestuur de stand van zaken doorgesproken mede naar aanleiding

van de maatregelen die op dinsdag 12 januari door premier Mark Rutte zijn aangekondigd.

Het bestuur komt tot de volgende mededelingen:

Algemeen

Conform de landelijke maatregelen zijn de sportvoorzieningen voorlopig nog gesloten.

De voorbereidingen van het bestuur zijn erop gericht om weer (beperkt) op te starten zo spoedig mogelijk

nadat dit is toegestaan, vanzelfsprekend met inachtneming van Corona-protocollen.

Op 2 februari 2021 doet onze regering weer mededelingen, het Resa bestuur zal naar aanleiding daarvan weer bijeenkomen en u laten weten wat de vervolgstappen worden. We houden vinger aan de pols.

Zaterdagsport

De zaterdagsport betreft een kleine groep deelnemers en vrijwilligers.

Zij krijgen persoonlijk bericht zodra sporten weer mogelijk is.

Zondagsport

Het opstarten van het zwemmen (zodra het weer mag) is iets ingewikkelder.

De groep deelnemers is groter en binnen die groep is de diversiteit ook groter, daarover is al eerder bericht.

Het bestuur heeft een inventarisatie gedaan onder de vrijwilligers, waaronder ook de kwalificeerde vrijwilligers, waarvan er voldoende aanwezig moeten zijn om te mogen starten (ook zonder Corona).

Een aantal vrijwilligers is nu al bereid om de begeleiding op zondag weer te starten, anderzijds is een aantal vrijwilligers, om zeer goede redenen, nog niet zover.

Ook hierover is in eerdere berichten geschreven, het bestuur respecteert hun motivatie volledig.

De landelijke opstart van het vaccineren ziet bestuur als hoopvol.

Het bestuur wenst u allen een gezond en gelukkig 2021.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Resa

RESA STELT SPORTACTIVITEITEN UIT

Op donderdag 19 december heeft het Resa bestuur de stand van zaken doorgesproken mede naar aanleiding van de maatregelen die op maandag 14 december door premier Mark Rutte zijn aangekondigd.

Het bestuur komt tot de volgende mededelingen:

Algemeen

Conform de landelijke maatregelen zijn de sportvoorzieningen gesloten tot 19 januari 2021.

De voorbereidingen van het bestuur zijn erop gericht om weer (beperkt) op te starten zo spoedig mogelijk nadat dit is toegestaan, vanzelfsprekend met inachtneming van Corona-protocollen.

Op 12 januari 2021 doet onze regering weer mededelingen, op 13 januari 2021 zal het Resa bestuur hierover vergaderen en kort daarna met nieuwe mededelingen komen.

Zaterdagsport

De zaterdagsport betreft een kleine groep deelnemers en vrijwilligers.

Zij krijgen persoonlijk bericht zodra sporten weer mogelijk is.

Zondagsport

Het opstarten van het zwemmen (zodra het weer mag) is iets ingewikkelder.

De groep deelnemers is groter en binnen die groep is de diversiteit ook groter, daarover is al eerder bericht.

Het bestuur heeft een inventarisatie gedaan onder de vrijwilligers, waaronder ook de kwalificeerde vrijwilligers, waarvan er voldoende aanwezig moeten zijn om te mogen starten (ook zonder Corona).

Een aantal vrijwilligers is nu al bereid om de begeleiding op zondag weer te starten, anderzijds is een aantal vrijwilligers, om zeer goede redenen, nog niet zover.

Ook hierover is in eerdere berichten geschreven, het bestuur respecteert hun motivatie volledig.

De komende weken gaat het bestuur door met het completeren van de inventarisatie.

Deze zal half januari worden geactualiseerd zodat we in een totaalafweging besluiten kunnen nemen over het herstarten van het zwemmen en voor welke groep(en) deelnemers dat mogelijk is.

Het bestuur wenst u allen gezonde  en fijne kerstdagen en een beter nieuwjaar dan 2020!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Resa

RESA STELT SPORTACTIVITEITEN UIT

27 november 2020

Dit bericht is een aanvulling op de informatie die het Resa bestuur op 17 oktober 2020 op haar website heeft geplaatst: 

Zaterdagsport

Voor de zaterdagsport blijft de informatie ongewijzigd:

Nadat op een aantal zaterdagen het sporten weer heeft plaatsgevonden moesten wij helaas dinsdag 13 oktober al besluiten dat we moesten stoppen. Dit blijft zo tot nader order. De overheid heeft inmiddels een routekaart gepubliceerd waarop de gevolgen voor de sport worden weergegeven afhankelijk van de ernst van de situatie.

Het bestuur volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Zodra de maatregelen worden versoepeld zal de zaterdagsport weer worden opgestart. Het betreft een beperkte groep deelnemers en vrijwilligers, zij zullen bericht krijgen als het (hopelijk snel) zover is.

Zondagsport (zwemmen)

Op 17 oktober schreef het Resa bestuur dat mogelijk nog vóór 1 januari herstart kan worden als de landelijke maatregelen worden versoepeld. Dat is helaas niet het geval.

Het Resa bestuur heeft in haar vergadering van 26 november besloten dat we onder de huidige protocol streven om per 1 januari te starten.

De groep zwemmers is groot en erg divers. Voor het leszwemmen, vrij zwemmen voor deelnemers zonder of met hulp gaan we voor elke groep afzonderlijk proberen de faciliteiten Corona-proof te krijgen maar ook voldoende gekwalificeerde vrijwilligers op de been te krijgen.

Wij merken dat onze vrijwilligers (veelal werkzaam in de zorg) zeer gewetensvol zijn en geen enkel risico willen lopen om kwetsbare deelnemers te besmetten. Dat waardeert het Resa bestuur heel erg maar het maakt het uiteraard wel lastiger een goede bezetting rond te krijgen.

Half december 2020 wordt weer bekend wat onze regering besluit t.a.v. Corona en weten wij ook met hoeveel vrijwilligers wij kunnen starten.

Kort daarop mag u van het Resa bestuur weer mededelingen verwachten.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting RESA.