voortdurende Corona crisis

Alphen aan den Rijn, 3 februari 2021

Aan de deelnemers en vrijwilligers van de RESA activiteiten.

Op woensdag 3 februari heeft het RESA bestuur de stand van zaken doorgesproken mede naar aanleiding van de maatregelen die op dinsdag 2 februari door demissionair premier Mark Rutte zijn aangekondigd.

Het bestuur komt tot het volgende:

In aansluiting op onze vorige nieuwsbrieven moeten wij helaas mededelen dat er geen veranderingen zijn voor het sporten en voor de zwemactiviteiten van de Stichting RESA.

Wij hopen dat we in een van onze volgende nieuwsbrieven een positief bericht kunnen schrijven en iedereen weer kunnen uitnodigen om te komen sporten en te komen zwemmen.

We houden iedereen zoveel mogelijk op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting RESA.

RESA STELT SPORTACTIVITEITEN UIT

Alphen aan den Rijn, 15 januari 2021

Op woensdag 13 januari heeft het Resa bestuur de stand van zaken doorgesproken mede naar aanleiding

van de maatregelen die op dinsdag 12 januari door premier Mark Rutte zijn aangekondigd.

Het bestuur komt tot de volgende mededelingen:

Algemeen

Conform de landelijke maatregelen zijn de sportvoorzieningen voorlopig nog gesloten.

De voorbereidingen van het bestuur zijn erop gericht om weer (beperkt) op te starten zo spoedig mogelijk

nadat dit is toegestaan, vanzelfsprekend met inachtneming van Corona-protocollen.

Op 2 februari 2021 doet onze regering weer mededelingen, het Resa bestuur zal naar aanleiding daarvan weer bijeenkomen en u laten weten wat de vervolgstappen worden. We houden vinger aan de pols.

Zaterdagsport

De zaterdagsport betreft een kleine groep deelnemers en vrijwilligers.

Zij krijgen persoonlijk bericht zodra sporten weer mogelijk is.

Zondagsport

Het opstarten van het zwemmen (zodra het weer mag) is iets ingewikkelder.

De groep deelnemers is groter en binnen die groep is de diversiteit ook groter, daarover is al eerder bericht.

Het bestuur heeft een inventarisatie gedaan onder de vrijwilligers, waaronder ook de kwalificeerde vrijwilligers, waarvan er voldoende aanwezig moeten zijn om te mogen starten (ook zonder Corona).

Een aantal vrijwilligers is nu al bereid om de begeleiding op zondag weer te starten, anderzijds is een aantal vrijwilligers, om zeer goede redenen, nog niet zover.

Ook hierover is in eerdere berichten geschreven, het bestuur respecteert hun motivatie volledig.

De landelijke opstart van het vaccineren ziet bestuur als hoopvol.

Het bestuur wenst u allen een gezond en gelukkig 2021.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Resa

RESA STELT SPORTACTIVITEITEN UIT

Op donderdag 19 december heeft het Resa bestuur de stand van zaken doorgesproken mede naar aanleiding van de maatregelen die op maandag 14 december door premier Mark Rutte zijn aangekondigd.

Het bestuur komt tot de volgende mededelingen:

Algemeen

Conform de landelijke maatregelen zijn de sportvoorzieningen gesloten tot 19 januari 2021.

De voorbereidingen van het bestuur zijn erop gericht om weer (beperkt) op te starten zo spoedig mogelijk nadat dit is toegestaan, vanzelfsprekend met inachtneming van Corona-protocollen.

Op 12 januari 2021 doet onze regering weer mededelingen, op 13 januari 2021 zal het Resa bestuur hierover vergaderen en kort daarna met nieuwe mededelingen komen.

Zaterdagsport

De zaterdagsport betreft een kleine groep deelnemers en vrijwilligers.

Zij krijgen persoonlijk bericht zodra sporten weer mogelijk is.

Zondagsport

Het opstarten van het zwemmen (zodra het weer mag) is iets ingewikkelder.

De groep deelnemers is groter en binnen die groep is de diversiteit ook groter, daarover is al eerder bericht.

Het bestuur heeft een inventarisatie gedaan onder de vrijwilligers, waaronder ook de kwalificeerde vrijwilligers, waarvan er voldoende aanwezig moeten zijn om te mogen starten (ook zonder Corona).

Een aantal vrijwilligers is nu al bereid om de begeleiding op zondag weer te starten, anderzijds is een aantal vrijwilligers, om zeer goede redenen, nog niet zover.

Ook hierover is in eerdere berichten geschreven, het bestuur respecteert hun motivatie volledig.

De komende weken gaat het bestuur door met het completeren van de inventarisatie.

Deze zal half januari worden geactualiseerd zodat we in een totaalafweging besluiten kunnen nemen over het herstarten van het zwemmen en voor welke groep(en) deelnemers dat mogelijk is.

Het bestuur wenst u allen gezonde  en fijne kerstdagen en een beter nieuwjaar dan 2020!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Resa