Herstart volgend seizoen

Beste deelnemers aan de RESA activiteiten en aan de vrijwilligers.

Op woensdag 28 april 2021 is het Resa-bestuur digitaal bij elkaar geweest om besluiten te nemen over het wel of niet hervatten van onze sportactiviteiten.

Het bestuur heeft kennis genomen van de landelijke ontwikkelingen die, ondanks enige lichte versoepelingen van de maatregelen, niet gunstig zijn. Het aantal besmettingen is nog steeds hoog, evenals de ziekenhuisopnames en het aantal IC-patiënten.

Het bestuur hecht veel waarde aan het volgen van die ontwikkelingen omdat een groot aantal van onze vrijwilligers werkzaam zijn in de zorg en zij dus rechtstreeks betrokken zijn en wellicht ook geraakt worden. Tevens is door het bestuur een uitvraag gedaan onder onze vrijwilligers om de bereidheid tot het hervatten van onze activiteiten te peilen.

Daaruit komt een wisselend beeld, maar het grootste deel van de gediplomeerde/gekwalificeerde vrijwilligers geeft, net als bij een eerdere inventarisatie, aan zodanige zorgen te hebben voor onze doelgroepen dat zij een herstart op korte termijn niet verantwoord vinden. Het bestuur respecteert dat volledig.

Het bestuur heeft alle voors en tegens uitgebreid besproken en afgewogen. Dit heeft geleid tot het besluit om dit seizoen niet meer te starten en de energie volledig te richten op een herstart in september 2021.

Het bestuur gaat zich nu dus richten op het nieuwe seizoen. Wij hopen en verwachten dat wij na een zeer verdiende en lange zomervakantie weer de energie en het plezier zullen hebben om weer elke zaterdag en zondag met onze deelnemers bezig te zijn. 

Wij vertrouwen op uw begrip voor dit lastige besluit. Iedereen is moe van Corona, wij hopen en wensen dat deze vermoeidheid na een lange vakantie omslaat in nieuwe energie!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de RESA

Wilfred Boerefijn,

wachten op perspectief

In aansluiting op onze vorige nieuwsbrieven moeten wij u helaas mededelen dat er op dit moment nog geen veranderingen zijn voor het sporten en voor de zwemactiviteiten van de Stichting RESA.

Binnensporten is helaas nog niet toegestaan.

Zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn mag er na 15 maart waarschijnlijk weer begonnen worden met zwemlessen voor kinderen maar voor onze doelgroep zijn er meer aanpassingen noodzakelijk en deze richtlijnen zijn nog niet bekend.

We hebben nauw contact met de zwembond en met de manager van Thermen 2 en we houden de voorschriften van het RIVM in de gaten wat wel en niet mogelijk is.

Zodra we iets meer weten, sturen we weer een persoonlijke mail.

Het bestuur van de Stichting RESA