Corona nieuws

Coronatoegangbewijs

Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het zwembad en de sportzaal vanaf 6 november alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Hiervoor heb je de CoronaCheck-app nodig op je mobiele telefoon.

Ben je volledig gevaccineerd?

Download de CoronaCheck-app op je smartphone en voer de stappen in de app uit.

Heb je geen smartphone?

Ook als je geen smartphone hebt, is het nodig om een coronatoegangsbewijs aan te maken. Op CoronaCheck.nl staat uitgelegd hoe je aan de papieren versie van een coronatoegangsbewijs kunt komen.

Algemeen

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Voor een aantal sectoren is het gebruik van coronatoegangsbewijzen verplicht. Deze aangewezen sectoren kunnen alleen open met de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dit geldt vanaf 6 november voor:

  • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen etc. En voor publiek bij amateursport. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.
  • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplicht is: in horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen sectoren. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten. Dit geldt niet voor bibliotheken.

Coronamaatregelen
Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.

Controle en legitimatiebewijs

Voor binnenkomst wordt de QR-code van je coronatoegangsbewijs gescand door onze vrijwilligers.

Herstart volgend seizoen

Beste deelnemers aan de RESA activiteiten en aan de vrijwilligers.

Op woensdag 28 april 2021 is het Resa-bestuur digitaal bij elkaar geweest om besluiten te nemen over het wel of niet hervatten van onze sportactiviteiten.

Het bestuur heeft kennis genomen van de landelijke ontwikkelingen die, ondanks enige lichte versoepelingen van de maatregelen, niet gunstig zijn. Het aantal besmettingen is nog steeds hoog, evenals de ziekenhuisopnames en het aantal IC-patiënten.

Het bestuur hecht veel waarde aan het volgen van die ontwikkelingen omdat een groot aantal van onze vrijwilligers werkzaam zijn in de zorg en zij dus rechtstreeks betrokken zijn en wellicht ook geraakt worden. Tevens is door het bestuur een uitvraag gedaan onder onze vrijwilligers om de bereidheid tot het hervatten van onze activiteiten te peilen.

Daaruit komt een wisselend beeld, maar het grootste deel van de gediplomeerde/gekwalificeerde vrijwilligers geeft, net als bij een eerdere inventarisatie, aan zodanige zorgen te hebben voor onze doelgroepen dat zij een herstart op korte termijn niet verantwoord vinden. Het bestuur respecteert dat volledig.

Het bestuur heeft alle voors en tegens uitgebreid besproken en afgewogen. Dit heeft geleid tot het besluit om dit seizoen niet meer te starten en de energie volledig te richten op een herstart in september 2021.

Het bestuur gaat zich nu dus richten op het nieuwe seizoen. Wij hopen en verwachten dat wij na een zeer verdiende en lange zomervakantie weer de energie en het plezier zullen hebben om weer elke zaterdag en zondag met onze deelnemers bezig te zijn. 

Wij vertrouwen op uw begrip voor dit lastige besluit. Iedereen is moe van Corona, wij hopen en wensen dat deze vermoeidheid na een lange vakantie omslaat in nieuwe energie!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de RESA

Wilfred Boerefijn,