Helaas nog geen RESA zwemmen op zondagmorgen

De afgelopen maanden heeft het Resa bestuur regelmatig de situatie rond Corona besproken. Zoals op deze website staat vermeld waren de activiteiten opgeschort tot, in ieder geval, 1 september.

In alle overwegingen van het bestuur staat de gezondheid van onze deelnemers en de vrijwilligers veruit op nummer 1.

Met dat uitgangspunt heeft het bestuur goed gekeken naar de algemene ontwikkeling rond Corona, de specifieke voorschriften voor zwembaden en de situatie van onze doelgroep. Ook hebben wij een raadpleging gedaan bij onze vrijwilligers om hun visie op de situatie te laten meewegen. Uit al deze informatie heeft het bestuur een conclusie getrokken:

De streefdatum om per 1 september 2020 weer te starten met het zwemmen is te vroeg. Het bestuur heeft besloten om de streefdatum te verschuiven naar 1 november 2020.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen:

De gezondheidsrisico’s voor u als deelnemer en voor onze vrijwilligers wegen het zwaarst. Bij onze vrijwilligers bestaan grote aarzelingen, bijvoorbeeld:

“Ik werk in de zorg, brandweer, reddingsbrigade of andere dienstverlening en kan in aanraking komen met Corona. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik een deelnemer besmet”

“Deelnemers kunnen mij besmetten, de gevolgen voor mijn werk- en thuissituatie zijn dan te groot”

“Ik behoor zelf tot de risicogroep en durf het risico nog niet aan”

Het bestuur constateert dat ongeveer de helft van de vrijwilligers met volledig terechte argumenten hun fantastische Resa-activiteit onder de huidige omstandigheden nog niet durft op te pakken. Het bestuur respecteert dit volledig.

Het uitstel naar 1 november geeft ons tijd om alle opgedane kennis en ervaring beter te gaan benutten, maar ook om een goede inventarisatie te houden onder u als deelnemers. Alle deelnemers worden middels een enquête benaderd om hen in de gelegenheid te stellen mee te doen in de voorbereiding op de nieuwe start per (hopelijk) 1 november.

Omdat we niet van alle deelnemers een mailadres hebben vragen wij in dat geval contact met ons op te nemen om de enquête toe te sturen. 

De zaterdagsport start op zijn vroegst op 19 september, daarover hebben de deelnemers van Eric inmiddels een mail ontvangen.

Het bestuur van de RESA.

meer info op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
meer informatie over het virus op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Helaas nog geen zwemmen en sporten voor de RESA

ZWEMMEN:

Volgens de algemene richtlijnen van het RIVM moet de kwetsbare groep mensen nog steeds thuisblijven.

Wij zwemmen met een kwetsbare groep mensen en ook een aantal van onze vrijwilligers werken in de zorg.

Als bestuur hebben we besloten om nog niet te starten met onze zwemactiviteiten.

Uiteraard houden we alle richtlijnen goed in de gaten maar zoals het er nu uitziet hebben we helaas moeten besluiten dat we pas in het nieuwe seizoen weer met onze zwemactiviteiten kunnen starten.

Maar….ook dat kunnen we niet garanderen.

SPORTEN

De binnensportactiviteiten blijven in ieder geval tot 1 september voor het publiek gesloten. Dat betekent dus dat er in ieder geval tot 1 september geen sportactiviteiten op de zaterdag zullen plaatsvinden.

Houd s.v.p. de website in de gaten, daarop plaatsen we het laatste nieuws.

Het bestuur van de RESA.

Juf Hannie in de lintjesregen

Het heeft Zijne Majesteit behaagd om U, Hannie van Lienden, een Koninklijke onderscheiding toe te kennen en te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zo werd Hannie op 24 april 2020 door de Burgemeester verrast met een telefonische boodschap.

Hannie is al sinds 1985 betrokken bij de RESA en de laatste 10 jaar had zij de leiding over het zwemgebeuren.

Hannie heeft veel baanbrekend werk verricht voor het diplomazwemmen, afstand zwemmen en zorgde zij er altijd voor dat er voldoende vrijwilligers rond het bad stonden. Ook de zwemactiviteiten voor kinderen met een lichamelijke beperking was haar grote passie.

Hannie zat tevens in het bestuur van de RESA waar zij vol overgave de zaken voor het zwemgebeuren wist over te brengen.

Afgelopen jaar heeft Hannie een punt gezet achter haar carrière bij de RESA, maar wij vonden als bestuur van de RESA dat zij voor al haar werkzaamheden, in het bijzonder voor de RESA, op deze wijze beloond diende te worden.