LOCKDOWN

Aan alle deelnemers en vrijwilligers van de RESA,

Waarschijnlijk heeft u het al begrepen, het RIVM heeft vanavond een dringend advies gegeven dat m.i.v. morgenochtend 05.00 uur alle sportaccommodaties voorlopig gesloten blijven.

Het kabinet heeft dit advies overgenomen, zodat we tot nader bericht geen gebruik kunnen maken van de Oude Wereld en het zwembad De Hoorn. Dat geldt natuurlijk ook voor de RESA. Ondanks dat de zwemlessen landelijk beperkt door mogen gaan, hebben wij als bestuur besloten dat het lesgeven aan onze kwetsbare groep helaas niet door kan gaan tot nader bericht.

Heel spijtig dat we dit moeten mededelen, net nadat we weer heerlijk genoten van het sporten en het zwemmen. Zodra er weer een positief bericht te melden is, zullen wij dit via de site en via de mail kenbaar maken.

Het bestuur van de RESA

Corona nieuws

Coronatoegangbewijs

Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het zwembad en de sportzaal vanaf 6 november alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Hiervoor heb je de CoronaCheck-app nodig op je mobiele telefoon.

Ben je volledig gevaccineerd?

Download de CoronaCheck-app op je smartphone en voer de stappen in de app uit.

Heb je geen smartphone?

Ook als je geen smartphone hebt, is het nodig om een coronatoegangsbewijs aan te maken. Op CoronaCheck.nl staat uitgelegd hoe je aan de papieren versie van een coronatoegangsbewijs kunt komen.

Algemeen

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Voor een aantal sectoren is het gebruik van coronatoegangsbewijzen verplicht. Deze aangewezen sectoren kunnen alleen open met de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dit geldt vanaf 6 november voor:

  • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen etc. En voor publiek bij amateursport. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.
  • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplicht is: in horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen sectoren. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten. Dit geldt niet voor bibliotheken.

Coronamaatregelen
Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.

Controle en legitimatiebewijs

Voor binnenkomst wordt de QR-code van je coronatoegangsbewijs gescand door onze vrijwilligers.

RESA STELT SPORTACTIVITEITEN UIT

Alphen aan den Rijn, 15 januari 2021

Op woensdag 13 januari heeft het Resa bestuur de stand van zaken doorgesproken mede naar aanleiding

van de maatregelen die op dinsdag 12 januari door premier Mark Rutte zijn aangekondigd.

Het bestuur komt tot de volgende mededelingen:

Algemeen

Conform de landelijke maatregelen zijn de sportvoorzieningen voorlopig nog gesloten.

De voorbereidingen van het bestuur zijn erop gericht om weer (beperkt) op te starten zo spoedig mogelijk

nadat dit is toegestaan, vanzelfsprekend met inachtneming van Corona-protocollen.

Op 2 februari 2021 doet onze regering weer mededelingen, het Resa bestuur zal naar aanleiding daarvan weer bijeenkomen en u laten weten wat de vervolgstappen worden. We houden vinger aan de pols.

Zaterdagsport

De zaterdagsport betreft een kleine groep deelnemers en vrijwilligers.

Zij krijgen persoonlijk bericht zodra sporten weer mogelijk is.

Zondagsport

Het opstarten van het zwemmen (zodra het weer mag) is iets ingewikkelder.

De groep deelnemers is groter en binnen die groep is de diversiteit ook groter, daarover is al eerder bericht.

Het bestuur heeft een inventarisatie gedaan onder de vrijwilligers, waaronder ook de kwalificeerde vrijwilligers, waarvan er voldoende aanwezig moeten zijn om te mogen starten (ook zonder Corona).

Een aantal vrijwilligers is nu al bereid om de begeleiding op zondag weer te starten, anderzijds is een aantal vrijwilligers, om zeer goede redenen, nog niet zover.

Ook hierover is in eerdere berichten geschreven, het bestuur respecteert hun motivatie volledig.

De landelijke opstart van het vaccineren ziet bestuur als hoopvol.

Het bestuur wenst u allen een gezond en gelukkig 2021.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Stichting Resa