RESA stelt sportactiviteiten uit.

Ingaande dinsdag 13 oktober is een aantal aanscherpingen ingegaan inzake de bestrijding van het corona virus. Die aanscherpingen hebben helaas gevolgen voor onze sportactiviteiten. Op vrijdag 16 oktober heeft het Resa-bestuur de stand van zaken nog eens goed besproken. De conclusies en besluiten worden hieronder zo goed mogelijk weergegeven:

Zaterdagsport

Nadat op een aantal zaterdagen het sporten weer heeft plaatsgevonden moesten wij helaas dinsdag 13 oktober al besluiten dat we moesten stoppen. Dit blijft zo tot nader order. De overheid heeft inmiddels een routekaart gepubliceerd waarop de gevolgen voor de sport worden weergegeven afhankelijk van de ernst van de situatie.

Het bestuur volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Zodra de maatregelen worden versoepeld zal de zaterdagsport weer worden opgestart. Het betreft een beperkte groep deelnemers en vrijwilligers, zij zullen bericht krijgen als het (hopelijk snel) zover is.

Zondagsport (zwemmen)

In de informatie van begin oktober heeft het bestuur geschreven dat een poging wordt gedaan om per 1 november te starten met een specifieke groep deelnemers.

Na de aanscherpingen van 13 oktober is de kans op een herstart per 1 november vrijwel NIHIL. Wederom helaas!

nog geen zwemmen

Het bestuur gaat wel door met de voorbereidingen zodat we kunnen starten zodra het kan. De groep zwemmers is groot en erg divers. Voor het leszwemmen, vrij zwemmen voor deelnemers zonder of met hulp gaan wij de komende weken ook aansluiting zoeken bij de routekaart van de overheid.

Het bestuur wil er zo snel mogelijk “klaar voor zijn” en heeft hiervoor intensief contact met de gemeente en zwembadverhuurder. Alles overziende (vandaag 16 oktober) denkt het bestuur dat het realistisch is dat wij niet voor 1 januari 2021 opnieuw zullen starten. Als de landelijke maatregelen worden versoepeld zullen wij zoveel eerder als mogelijk de deuren weer openen.

Wij betreuren deze gang van zaken maar het is helaas niet anders en wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor onze werkwijze.

Het bestuur van de Stichting RESA.

17 oktober 2020

Zwemmen op zondagmorgen kan waarschijnlijk gedeeltelijk weer opstarten m.i.v. 1 november 2020

Onze zwemactiviteiten zijn opgeschort tot 1 november. Het Resa bestuur heeft de ontwikkelingen rond Corona op de voet gevolgd en is in overleg geweest met Gemeente Alphen aan den Rijn en de zwembadbeheerders.

De situatie per 1 oktober 2020 is als volgt:

  • Een groot deel van onze (gediplomeerde) vrijwilligers is werkzaam in de zorg en maakt de professionele afweging om nog niet te kunnen deelnemen aan onze zwemactiviteiten. Zij en wij betreuren dat zeer, het Resa bestuur respecteert hun standpunt volledig.
  • Onder de huidige Corona regels en adviezen denkt het Resa bestuur dat hetdenkbaar is om per 1 november het zwemmen te starten met een beperkt aantal deelnemers. Hiervoor moet nog een aantal voorwaarden worden ingevuld.

De groep deelnemers waar het Resa bestuur aan denkt bestaat uit personen die volledig zelfstandig in staat zijn naar het zwembad te komen, te verkleden, in- en uit het bad te komen, eventueel met de mobiele personenlift.

Omdat 1,5 meter strikt gehandhaafd wordt denken wij dat het zwemmen nog niet kan starten  voor leszwemmen, personen die gebruik maken van de vaste personenlift of die op een andere manier hulp nodig hebben.

De voorwaarden om een beperkte groep te starten moeten de komende weken worden ingevuld, deze zijn o.a.:

  • Er moet voldoende toezicht zijn door gediplomeerde toezichthouders
  • Een Coronaprotocol moet door de Gemeente worden goedgekeurd.

Wij verwachten dat wij u rond 15 oktober nader kunnen berichten.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de RESA.

Start zaterdagsport uitgesteld

Door het puzzelen met alle maatregelen rondom Corona en de eisen en wensen van de huurders van sportaccommodaties in de gemeente, is het sportseizoen uitgesteld tot 14 september. Dan hoopt de verhuurder alle puzzelstukjes op de juiste plek te hebben.

Voor de RESA zal de zaterdagsport dus niet vroeger kunnen starten dan 19 september!

dank voor jullie geduld.