LOCKDOWN

Aan alle deelnemers en vrijwilligers van de RESA,

Waarschijnlijk heeft u het al begrepen, het RIVM heeft vanavond een dringend advies gegeven dat m.i.v. morgenochtend 05.00 uur alle sportaccommodaties voorlopig gesloten blijven.

Het kabinet heeft dit advies overgenomen, zodat we tot nader bericht geen gebruik kunnen maken van de Oude Wereld en het zwembad De Hoorn. Dat geldt natuurlijk ook voor de RESA. Ondanks dat de zwemlessen landelijk beperkt door mogen gaan, hebben wij als bestuur besloten dat het lesgeven aan onze kwetsbare groep helaas niet door kan gaan tot nader bericht.

Heel spijtig dat we dit moeten mededelen, net nadat we weer heerlijk genoten van het sporten en het zwemmen. Zodra er weer een positief bericht te melden is, zullen wij dit via de site en via de mail kenbaar maken.

Het bestuur van de RESA

Corona nieuws

Coronatoegangbewijs

Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het zwembad en de sportzaal vanaf 6 november alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Hiervoor heb je de CoronaCheck-app nodig op je mobiele telefoon.

Ben je volledig gevaccineerd?

Download de CoronaCheck-app op je smartphone en voer de stappen in de app uit.

Heb je geen smartphone?

Ook als je geen smartphone hebt, is het nodig om een coronatoegangsbewijs aan te maken. Op CoronaCheck.nl staat uitgelegd hoe je aan de papieren versie van een coronatoegangsbewijs kunt komen.

Algemeen

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Voor een aantal sectoren is het gebruik van coronatoegangsbewijzen verplicht. Deze aangewezen sectoren kunnen alleen open met de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dit geldt vanaf 6 november voor:

  • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen etc. En voor publiek bij amateursport. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd.
  • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs verplicht is: in horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen sectoren. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten. Dit geldt niet voor bibliotheken.

Coronamaatregelen
Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.

Controle en legitimatiebewijs

Voor binnenkomst wordt de QR-code van je coronatoegangsbewijs gescand door onze vrijwilligers.

RESA stelt sportactiviteiten uit.

Ingaande dinsdag 13 oktober is een aantal aanscherpingen ingegaan inzake de bestrijding van het corona virus. Die aanscherpingen hebben helaas gevolgen voor onze sportactiviteiten. Op vrijdag 16 oktober heeft het Resa-bestuur de stand van zaken nog eens goed besproken. De conclusies en besluiten worden hieronder zo goed mogelijk weergegeven:

Zaterdagsport

Nadat op een aantal zaterdagen het sporten weer heeft plaatsgevonden moesten wij helaas dinsdag 13 oktober al besluiten dat we moesten stoppen. Dit blijft zo tot nader order. De overheid heeft inmiddels een routekaart gepubliceerd waarop de gevolgen voor de sport worden weergegeven afhankelijk van de ernst van de situatie.

Het bestuur volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Zodra de maatregelen worden versoepeld zal de zaterdagsport weer worden opgestart. Het betreft een beperkte groep deelnemers en vrijwilligers, zij zullen bericht krijgen als het (hopelijk snel) zover is.

Zondagsport (zwemmen)

In de informatie van begin oktober heeft het bestuur geschreven dat een poging wordt gedaan om per 1 november te starten met een specifieke groep deelnemers.

Na de aanscherpingen van 13 oktober is de kans op een herstart per 1 november vrijwel NIHIL. Wederom helaas!

nog geen zwemmen

Het bestuur gaat wel door met de voorbereidingen zodat we kunnen starten zodra het kan. De groep zwemmers is groot en erg divers. Voor het leszwemmen, vrij zwemmen voor deelnemers zonder of met hulp gaan wij de komende weken ook aansluiting zoeken bij de routekaart van de overheid.

Het bestuur wil er zo snel mogelijk “klaar voor zijn” en heeft hiervoor intensief contact met de gemeente en zwembadverhuurder. Alles overziende (vandaag 16 oktober) denkt het bestuur dat het realistisch is dat wij niet voor 1 januari 2021 opnieuw zullen starten. Als de landelijke maatregelen worden versoepeld zullen wij zoveel eerder als mogelijk de deuren weer openen.

Wij betreuren deze gang van zaken maar het is helaas niet anders en wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor onze werkwijze.

Het bestuur van de Stichting RESA.

17 oktober 2020