RESA stelt sportactiviteiten uit.

Ingaande dinsdag 13 oktober is een aantal aanscherpingen ingegaan inzake de bestrijding van het corona virus. Die aanscherpingen hebben helaas gevolgen voor onze sportactiviteiten. Op vrijdag 16 oktober heeft het Resa-bestuur de stand van zaken nog eens goed besproken. De conclusies en besluiten worden hieronder zo goed mogelijk weergegeven:

Zaterdagsport

Nadat op een aantal zaterdagen het sporten weer heeft plaatsgevonden moesten wij helaas dinsdag 13 oktober al besluiten dat we moesten stoppen. Dit blijft zo tot nader order. De overheid heeft inmiddels een routekaart gepubliceerd waarop de gevolgen voor de sport worden weergegeven afhankelijk van de ernst van de situatie.

Het bestuur volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Zodra de maatregelen worden versoepeld zal de zaterdagsport weer worden opgestart. Het betreft een beperkte groep deelnemers en vrijwilligers, zij zullen bericht krijgen als het (hopelijk snel) zover is.

Zondagsport (zwemmen)

In de informatie van begin oktober heeft het bestuur geschreven dat een poging wordt gedaan om per 1 november te starten met een specifieke groep deelnemers.

Na de aanscherpingen van 13 oktober is de kans op een herstart per 1 november vrijwel NIHIL. Wederom helaas!

nog geen zwemmen

Het bestuur gaat wel door met de voorbereidingen zodat we kunnen starten zodra het kan. De groep zwemmers is groot en erg divers. Voor het leszwemmen, vrij zwemmen voor deelnemers zonder of met hulp gaan wij de komende weken ook aansluiting zoeken bij de routekaart van de overheid.

Het bestuur wil er zo snel mogelijk “klaar voor zijn” en heeft hiervoor intensief contact met de gemeente en zwembadverhuurder. Alles overziende (vandaag 16 oktober) denkt het bestuur dat het realistisch is dat wij niet voor 1 januari 2021 opnieuw zullen starten. Als de landelijke maatregelen worden versoepeld zullen wij zoveel eerder als mogelijk de deuren weer openen.

Wij betreuren deze gang van zaken maar het is helaas niet anders en wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor onze werkwijze.

Het bestuur van de Stichting RESA.

17 oktober 2020

Helaas nog geen RESA zwemmen op zondagmorgen

De afgelopen maanden heeft het Resa bestuur regelmatig de situatie rond Corona besproken. Zoals op deze website staat vermeld waren de activiteiten opgeschort tot, in ieder geval, 1 september.

In alle overwegingen van het bestuur staat de gezondheid van onze deelnemers en de vrijwilligers veruit op nummer 1.

Met dat uitgangspunt heeft het bestuur goed gekeken naar de algemene ontwikkeling rond Corona, de specifieke voorschriften voor zwembaden en de situatie van onze doelgroep. Ook hebben wij een raadpleging gedaan bij onze vrijwilligers om hun visie op de situatie te laten meewegen. Uit al deze informatie heeft het bestuur een conclusie getrokken:

De streefdatum om per 1 september 2020 weer te starten met het zwemmen is te vroeg. Het bestuur heeft besloten om de streefdatum te verschuiven naar 1 november 2020.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen:

De gezondheidsrisico’s voor u als deelnemer en voor onze vrijwilligers wegen het zwaarst. Bij onze vrijwilligers bestaan grote aarzelingen, bijvoorbeeld:

“Ik werk in de zorg, brandweer, reddingsbrigade of andere dienstverlening en kan in aanraking komen met Corona. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik een deelnemer besmet”

“Deelnemers kunnen mij besmetten, de gevolgen voor mijn werk- en thuissituatie zijn dan te groot”

“Ik behoor zelf tot de risicogroep en durf het risico nog niet aan”

Het bestuur constateert dat ongeveer de helft van de vrijwilligers met volledig terechte argumenten hun fantastische Resa-activiteit onder de huidige omstandigheden nog niet durft op te pakken. Het bestuur respecteert dit volledig.

Het uitstel naar 1 november geeft ons tijd om alle opgedane kennis en ervaring beter te gaan benutten, maar ook om een goede inventarisatie te houden onder u als deelnemers. Alle deelnemers worden middels een enquête benaderd om hen in de gelegenheid te stellen mee te doen in de voorbereiding op de nieuwe start per (hopelijk) 1 november.

Omdat we niet van alle deelnemers een mailadres hebben vragen wij in dat geval contact met ons op te nemen om de enquête toe te sturen. 

De zaterdagsport start op zijn vroegst op 19 september, daarover hebben de deelnemers van Eric inmiddels een mail ontvangen.

Het bestuur van de RESA.

meer info op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
meer informatie over het virus op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel