Helaas nog geen RESA zwemmen op zondagmorgen

De afgelopen maanden heeft het Resa bestuur regelmatig de situatie rond Corona besproken. Zoals op deze website staat vermeld waren de activiteiten opgeschort tot, in ieder geval, 1 september.

In alle overwegingen van het bestuur staat de gezondheid van onze deelnemers en de vrijwilligers veruit op nummer 1.

Met dat uitgangspunt heeft het bestuur goed gekeken naar de algemene ontwikkeling rond Corona, de specifieke voorschriften voor zwembaden en de situatie van onze doelgroep. Ook hebben wij een raadpleging gedaan bij onze vrijwilligers om hun visie op de situatie te laten meewegen. Uit al deze informatie heeft het bestuur een conclusie getrokken:

De streefdatum om per 1 september 2020 weer te starten met het zwemmen is te vroeg. Het bestuur heeft besloten om de streefdatum te verschuiven naar 1 november 2020.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen:

De gezondheidsrisico’s voor u als deelnemer en voor onze vrijwilligers wegen het zwaarst. Bij onze vrijwilligers bestaan grote aarzelingen, bijvoorbeeld:

“Ik werk in de zorg, brandweer, reddingsbrigade of andere dienstverlening en kan in aanraking komen met Corona. Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik een deelnemer besmet”

“Deelnemers kunnen mij besmetten, de gevolgen voor mijn werk- en thuissituatie zijn dan te groot”

“Ik behoor zelf tot de risicogroep en durf het risico nog niet aan”

Het bestuur constateert dat ongeveer de helft van de vrijwilligers met volledig terechte argumenten hun fantastische Resa-activiteit onder de huidige omstandigheden nog niet durft op te pakken. Het bestuur respecteert dit volledig.

Het uitstel naar 1 november geeft ons tijd om alle opgedane kennis en ervaring beter te gaan benutten, maar ook om een goede inventarisatie te houden onder u als deelnemers. Alle deelnemers worden middels een enquête benaderd om hen in de gelegenheid te stellen mee te doen in de voorbereiding op de nieuwe start per (hopelijk) 1 november.

Omdat we niet van alle deelnemers een mailadres hebben vragen wij in dat geval contact met ons op te nemen om de enquête toe te sturen. 

De zaterdagsport start op zijn vroegst op 19 september, daarover hebben de deelnemers van Eric inmiddels een mail ontvangen.

Het bestuur van de RESA.

meer info op: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
meer informatie over het virus op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel