Zwemmen op zondagmorgen kan waarschijnlijk gedeeltelijk weer opstarten m.i.v. 1 november 2020

Onze zwemactiviteiten zijn opgeschort tot 1 november. Het Resa bestuur heeft de ontwikkelingen rond Corona op de voet gevolgd en is in overleg geweest met Gemeente Alphen aan den Rijn en de zwembadbeheerders.

De situatie per 1 oktober 2020 is als volgt:

  • Een groot deel van onze (gediplomeerde) vrijwilligers is werkzaam in de zorg en maakt de professionele afweging om nog niet te kunnen deelnemen aan onze zwemactiviteiten. Zij en wij betreuren dat zeer, het Resa bestuur respecteert hun standpunt volledig.
  • Onder de huidige Corona regels en adviezen denkt het Resa bestuur dat hetdenkbaar is om per 1 november het zwemmen te starten met een beperkt aantal deelnemers. Hiervoor moet nog een aantal voorwaarden worden ingevuld.

De groep deelnemers waar het Resa bestuur aan denkt bestaat uit personen die volledig zelfstandig in staat zijn naar het zwembad te komen, te verkleden, in- en uit het bad te komen, eventueel met de mobiele personenlift.

Omdat 1,5 meter strikt gehandhaafd wordt denken wij dat het zwemmen nog niet kan starten  voor leszwemmen, personen die gebruik maken van de vaste personenlift of die op een andere manier hulp nodig hebben.

De voorwaarden om een beperkte groep te starten moeten de komende weken worden ingevuld, deze zijn o.a.:

  • Er moet voldoende toezicht zijn door gediplomeerde toezichthouders
  • Een Coronaprotocol moet door de Gemeente worden goedgekeurd.

Wij verwachten dat wij u rond 15 oktober nader kunnen berichten.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de RESA.