RESA stelt sportactiviteiten uit.

Ingaande dinsdag 13 oktober is een aantal aanscherpingen ingegaan inzake de bestrijding van het corona virus. Die aanscherpingen hebben helaas gevolgen voor onze sportactiviteiten. Op vrijdag 16 oktober heeft het Resa-bestuur de stand van zaken nog eens goed besproken. De conclusies en besluiten worden hieronder zo goed mogelijk weergegeven:

Zaterdagsport

Nadat op een aantal zaterdagen het sporten weer heeft plaatsgevonden moesten wij helaas dinsdag 13 oktober al besluiten dat we moesten stoppen. Dit blijft zo tot nader order. De overheid heeft inmiddels een routekaart gepubliceerd waarop de gevolgen voor de sport worden weergegeven afhankelijk van de ernst van de situatie.

Het bestuur volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet. Zodra de maatregelen worden versoepeld zal de zaterdagsport weer worden opgestart. Het betreft een beperkte groep deelnemers en vrijwilligers, zij zullen bericht krijgen als het (hopelijk snel) zover is.

Zondagsport (zwemmen)

In de informatie van begin oktober heeft het bestuur geschreven dat een poging wordt gedaan om per 1 november te starten met een specifieke groep deelnemers.

Na de aanscherpingen van 13 oktober is de kans op een herstart per 1 november vrijwel NIHIL. Wederom helaas!

nog geen zwemmen

Het bestuur gaat wel door met de voorbereidingen zodat we kunnen starten zodra het kan. De groep zwemmers is groot en erg divers. Voor het leszwemmen, vrij zwemmen voor deelnemers zonder of met hulp gaan wij de komende weken ook aansluiting zoeken bij de routekaart van de overheid.

Het bestuur wil er zo snel mogelijk “klaar voor zijn” en heeft hiervoor intensief contact met de gemeente en zwembadverhuurder. Alles overziende (vandaag 16 oktober) denkt het bestuur dat het realistisch is dat wij niet voor 1 januari 2021 opnieuw zullen starten. Als de landelijke maatregelen worden versoepeld zullen wij zoveel eerder als mogelijk de deuren weer openen.

Wij betreuren deze gang van zaken maar het is helaas niet anders en wij hopen dat u begrip op kunt brengen voor onze werkwijze.

Het bestuur van de Stichting RESA.

17 oktober 2020