Doelstelling

doelstellingDe Stichting RESA stelt zich ten doel aan gehandicapten de gelegenheid te bieden, actief deel te nemen aan Recreatieve En Sportieve Activiteiten.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting heeft geen leden maar deelnemers. Zij betalen dus geen contributie, maar entreegeld (dus per keer) voor zwemmen en/of sporten.

De Stichting RESA heeft een dubbel oogmerk:

  • Therapeutisch (bevordering van de fysieke conditie van de deelnemers) en
  • Emancipatorisch (bevordering van de maatschappelijk participatie en integratie van de doelgroep).

RESA staat voor Recreatieve En Sportieve Activiteiten voor lichamelijk gehandicapten.