Over RESA

 

Stichting RESA bestaat bij de gratie van talloze vrijwilligers. Zonder hun belangeloze en trouwe inzet zou de RESA haar statutaire doelstellingen nooit en te nimmer kunnen realiseren.

Ons bestuur bestaat uit de volgende samenstelling:

VoorzitterJoost Voortman
Vice-voorzitterWilfred Boerefijn

 

 

SecretariaatJan Oltvoort06 – 53 29 96 84
PenningmeesterRonald Windhorst
Bestuurslid (zwemmen)Bas van Dord
Bestuurslid (zaalsport)Eric Meijer
Adviseur (van de Rotary)Geert de Jong
Adviseur (van de Lions)Wilfred Boerefijn

Over RESA

Doelstelling

De Stichting RESA (Recreatieve En Sportieve Activiteiten) stelt zich ten doel aan mensen met een lichamelijke beperking, van tijdelijke of blijvende aard, de gelegenheid te bieden, actief deel te nemen aan Recreatieve En Sportieve Activiteiten.

Het doel is daarbij tweeledig:

  1. Therapeutisch (bevordering van de fysieke conditie van de deelnemers) en
  2. Emancipatorisch (bevordering van de maatschappelijk participatie en integratie van de doelgroep).

Dit doel wordt bereikt door:

  1. Het aanbieden van verschillende zaalsporten
  2. Het aanbieden van (therapeutisch) zwemmen in verschillende baden

De inkomsten van Stichting RESA komen voor het grootste deel uit subsidies van de gemeente

Voor het overige deel uit:

  • Contributie van de deelnemers
  • Donaties en giften
  • Schenkingen en legaten 

100% van inkomsten uit subsidies en contributie van de deelnemers wordt uitgegeven aan huur van sportzaal en zwembad.

Voor alle andere essentiële zaken zoals bijvoorbeeld de aanschaf en/of onderhoud van een zwembadlift wordt verkregen uit donaties, giften en schenkingen.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester die deel uit maakt van het dagelijks Bestuur van de Stichting RESA en legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting RESA

Historie

Vanaf 1968 is er al in het (oude) zwembad De Hoorn zweminstructie gegeven aan lichamelijk gehandicapten. Het openlucht-zwembad De Hoorn was toen het enige zwembad dat Alphen aan den Rijn rijk was. Bij de opening van het overdekte zwembad De Dillen vond een aantal mensen dat dit initiatief gecontinueerd moest worden en een officiële status moest krijgen. Dit groepje mensen bestond o.a. uit: een arts, een fysiotherapeut, een financieel deskundige uit het bankwezen en de bedrijfsleider van de toenmalige Sportstichting.

Start!
In 1971 kon men georganiseerd met de lessen beginnen, ondersteund door de toenmalige Sportstichting die mankracht leverde in de vorm van vrijwilligers voor het geven van zwemonderricht. Na wat aanloopproblemen en een hele berg werk werd al gauw bewezen dat de doelgroep groot was evenals de behoefte.

Oprichting
Op 25 mei 1979 werd de stichting RESA, bij notaris Van der Veen Meerstadt, statutair opgericht.
Omstreeks dezelfde tijd werd ook een sportafdeling bij de RESA gestart die kon steunen op de aanwezige kwaliteit van de Sportstichting, een arts en een aantal “droge” vrijwilligers. Deze verdeling is nog steeds van kracht. Een “natte” en een “droge” groep, beide groepen zelfstandig opererend.

Word vrijwilliger

Meld je nu aan

Ook vrijwilliger worden van deze prachtige stichting? Meld je aan!